top of page
REXELLENT_pattern_rgb.jpg

Förvaltning för er

bostadsrättsförening

Rexellent Property Management förvaltar bostadsrättsföreningar med fokus på att förenkla styrelsens dagliga arbete med digitala lösningar, sänka driftskostnaderna och se över intäkterna.

 

Styrelsen i en bostadsrättsförening ansvarar för alla frågor som är förknippade med att äga en fastighet. Styrelsen ändras också över tid och i en miljö med avgående och tillkommande ledamöter borgar Rexellent för kontinuitet avseende historik, dokumentation, rutiner och kunskapsöverföring.

 

Om Rexellent förvaltar er fastighet hjälper vi både styrelsen med samtliga ansvarsbitar gällande lagar, regler och myndighetskrav men ger också bostadsrättsinnehavarna service under sin boendetid. 

 

Genom att bli en del av Rexellent får ni ta del av volymupphandling av leverantörs- och serviceavtal, där vi förhandlar det samlade beståndet till förmånligare priser och bättre leveranser. 

Läs mer om våra tjänster här: 

erbjudande

Underhållsplan Bas innebär ett genomgång av det tekniska underhållet på en övergripande nivå, vilket gör att ni i styrelsen får en översikt på underhållsbehoven och en handlingsplan för det tekniska underhållet av er fastighet. 

 

Genom att ha en Underhållsplan Bas kan bostadsrättsföreningen effektivt hantera och planera underhållsaktiviteter för att säkerställa att fastigheten är i gott skick och fungerar optimalt. Det kan också bidra till att minska driftstörningar och kostnader på lång sikt. 

 

Vid tecknade av treårigt förvaltningsavtal före 2024-06-30 bjuder Rexellent på Underhållsplan Bas. 

Varför anlita Rexellent i er bostadsrättsförening? 

REXELLENT_pattern_rgb.jpg

1

Kontinuitet

En styrelse i en bostadsrättsförening förändras över tid. I en miljö med avgående och tillkommande ledamöter borgar Rexellent för kontinuitet avseende historik, dokumentation, rutiner och kunskapsöverföring.

2

Underhåll 

En underhållsplan är ett viktigt dokument. Den vägleder styrelsen i beslut gällande underhåll, avgifter och ger en inblick i framtiden för en fastighet. Vi upprättar, reviderar och verkställer underhållsplaner särskilt anpassade för den specifika fastigheten. Enda sättet för föreningens styrelse att få en inblick i framtiden, på kort och lång sikt. 

3

Tillgänglighet 

Styrelsen i en bostadsrättsförening får och ansvarar för alla frågor som är förknippade med att äga en fastighet. Vi finns för att ge kontinuerligt stöd till styrelsen och fyller ut eventuella kompetensluckor.

bottom of page