top of page
Rexellent Fastighetsförvaltning Helsingborg Fastigheter Skåne Nordvästra Property Management Lediga lägenheter uthyrning Fastighetskötsel underhåll ekonomi redovisning redovisningskonsult fastighetsförvaltare bostadsrättsförening ekonomisk förvaltning teknisk förvaltning bostadrättsförvaltning Landskrona Ängelholm Höganäs Väsby mörare förslöv Laröd Båstad glumslöv Rydebäck ödåkra uthyrningspolicy

EKONOMISK FÖRVALTNING

Vi erbjuder en heltäckande digitaliserad ekonomisk förvaltning. Från inkommande leverantörsfakturor, betalning och attest till färdigt årsbokslut med resultaträkning, balansräkning samt förvaltningsberättelse. Hos oss får du som fastighetsägare en digitaliserad produkt med full insyn och transparens genom att rapporter är tillgängliga dygnet runt. Vi hjälper också till att uppfylla de myndighetskrav som fastighetsägare ställs inför. Vad har hänt i din fastighet? Vi  rapporterar budget och utfall med fokus på avvikelserna till dig som fastighetsägare, vilket gör att du får en god överblick som kan hjälpa till att agera och planera för din fastighet. 

TILLGÄNGLIGT 

Transparent

REDOVISAR DRIFTSNETTO

FOKUS PÅ AVVIKELSER

TJÄNSTER I URVAL 

LÖPANDE BOKFÖRING

Vi sköter den löpande bokföringen, betalar och hanterar hela flödet avseende leverantörsfakturor, där vi eftersträvar en så ekonomisk hantering så långt det går. Tillsammans med dig som fastighetsägare bestämmer vi ett attestreglemente. 

BUDGET  & RAPPORT 

Merparten av fastighetens intäkter och kostnader är kända när året påbörjats, såsom hyresintäkter och driftskostnader. Vi tillhandahåller underlag och förslag till budget som tillsammans med fastighetsägaren revideras med tillägg och justeringar. Det är sedan budgeten som ligger till grund för rapporteringen under året som rapporterars till Fastighetsägaren. Rapporten innehåller utfallet som jämförs mot budget, de avvikelser som uppkommer analyseras. 

BOKSLUT & ÅRSREDOVISNING 

Vi upprättar årsbokslut samt förslag till årsredovisning omfattande förvaltningsberättelse, balans- och reslutaträkning. Vi ombesörjer också att räkenskaperna granskas av Fastighetsägarens valda revisorer. 

SKATT & DEKLARATION

Vi ombesörjer att skatter och moms betalas in i rätt intervall. Vi ser också till att fastighetsdeklaration och fastighetstaxering lämnas in i tid. 

bottom of page