top of page
REXELLENT_pattern_rgb.jpg

BOSTADSRÄTTSADMINISTRATION

Styrelsen i en bostadsrättsförening får och ansvarar för alla frågor som är förknippade med att äga en fastighet. En styrelse i en bostadsrättsförening förändras också över tid. I en miljö med avgående och tillkommande ledamöter borgar Rexellent för kontinuitet avseende historik, dokumentation, rutiner och kunskapsöverföring.

Våra tjänster avseende ekonomi, teknisk och marknadsförvaltning ger Bostadsrättsföreningen en komplett förvaltning. Bostadsrättsadsministrationen tar hand om bostadsrättsinneharna. 

Om Rexellent förvaltar er fastighet hjälper vi både styrelsen med samtliga ansvarsbitar gällande lagar, regler och myndighetskrav men ger också bostadsrättsinnehavarna service under sin boendetid. 

Om ni låter oss ta ett helhetsansvar för er fastighet och bostadsrättsförening så kan ni i styrelsen kan få mer tid till sånt som ni tycker är viktigt. 

MÄKLARBILDER 

ÖVERLÅTELSER

PANTSÄTTNING

RÅDGIVNING

TJÄNSTER I URVAL 

LÄGENHETS-Register 

Vi upprättar och underhåller Bostadsrättsföreningens lägenhetsregister samt hyres- och avgiftsregister löpande.​​​ Även pantsättningsregistret som åligger bostadsrättsföreningens styrelse att underhålla, underhålls löpande. 

medlems-ansökningar

När bostadsrätter säljs, hjälper vi bostadsrättsföreningen med att distribuera mäklarbilder inför försäljningen. När bostadsrätten sedan är såld handlägger vi överlåtelser och medlemsansökningar. 

bottom of page