top of page
REXELLENT_pattern_rgb.jpg

TEKNISK FÖRVALTNING

Hos oss ger vi dig som fastighetsägare tillgång till den kompetens och erfarenhet som krävs för att långsiktigt ta hand om din fastighet på ett effektivt sätt. Vi hjälper dig att rondera fastigheterna, hålla koll på myndighetskrav och ger dig aktiva råd för att hålla din fastighet välskött. För att säkerställa långsiktigt värdeskapande och hållbar användning, är effektiv fastighetsförvaltning helt avgörande, en välskött fastighet kostar långsiktigt mindre. 

Fastigheterna vi förvaltar blir lönsammare genom att mindre eller medelstora fastighetsägare får vara en del av en större fastighetsorganisation, där fastighetsägare får ta del av våra effektiva arbetsmetoder och stordriftsfördelar med bättre priser genom volym och upphandling på varor och tjänster. 

ENERGIANALYS

PROJEKT-LEDNING

digitala arbetOrdrar

MYNDIGHETS-KRAV

TJÄNSTER I URVAL 

UNDERHÅLLSPLAN

En underhållsplan är ett viktigt dokument. Den vägleder Fastighetsägaren i beslut gällande underhåll, avgifter och ger en inblick i framtiden för en fastighet. Vi upprättar, reviderar och verkställer underhållsplaner särskilt anpassade för den specifika fastigheten. Underhållsplanen revideras årsvis, i samband med budget för kommande år. 

DIGITAL SERVICE-ANMÄLAN

För Fastighetsägarens boende tillhandahåller vi en digital serviceanmälan via ”Mina Sidor” och distribuerar och följer upp serviceanmälningarna. Som kund hos oss innebär det att du som Fastighetsägare erbjuder era hyresgäster service alla timmar om dygnet. 

DRIFTS-AVTAL

Upphandlingar a drifts- och leverantörsavtal gällande ex el, värme, vatten kabel-tv, fiber och försäkring hjälper vid dig som Fastighetsägare med. Det gäller även  fastighetens driftsavtal såsom trappstädning, fastighetsskötsel, serviceavtal och snö- och halkbekämpning hjälper vi dig som Fastighetsägare att handla upp. Här får du som Fastighetsägare ta del av våra upphandlade avtal. 

MYNDIGHETSKRAV 

Vi bevakar utförandedatum och administrerar olika former av myndighetskrav, såsom energideklaration, Obligatorisk Ventilationskontroll, Systematiskt Brandskyddsarbete, köldmedia eller miljöförvaltning- eller hyresgästärende. 

bottom of page