top of page
REXELLENT_pattern_rgb.jpg

DIGITAL STRATEGI 

Fastighetsbranschens digitala revolution är här och digital strategi är ett högst aktuellt ämne. Det vi kan hjälpa dig som Fastighetsägare med är att lägga sig på den nivå som fungerar både för fastigheten, men också vad som är ekonomisk hållbart.

Fastigheter har många olika tekniska installationer som man kan digitalisera för att du som Fastighetsägare skall ha full koll på din fastighet i realtid.Hyresgästerna i fastigheterna kräver också mer och mer digitala tjänster, vilket gör att man som hyresgäst kan göra sina ärenden var som helst och när som helst på dygnet. 

 

Vi hjälper dig som Fastighetsägare att sätta nivån på digitaliseringen avseende både de tekniska installationerna i din fastighet men också vilka tjänster som skall erbjudas de boende i fastigheten. 

ALLTID UPPKOPPLAD 

MOBILITET 

SMARTA BYGGNADER

ANALYS-VERKTYG

TJÄNSTER I URVAL 

DIGITALT EKO-SYSTEM

Dagens fastighetsägare ställs i snabb takt inför nya typer av frågor, utmaningar och möjligheter. Inom fastigheter växer det alltså fram två eko-system av digitala lösningar. Ett som handlar om fastighetens tekniska drift och förvaltning samt ett konsumentdrivet vänder sig till hyresgästerna. Från mätning av energi i fastigheter till digitala plattformar för hantering av tjänster inom olika segment till hyresgäster. 

DIGITAL DRIFTS-ANALYS  

Digitaliseringen möjliggör bättre beslutsunderlag för Fastighetsägare om hur man bör agera och planera, till exempel att det med stor sannolikhet uppstår underhållsbehov långt innan du som Fastighetsägare upptäcker behovet. Genom att ha ständigt uppkopplade fastigheter kan vi hjälpa dig som Fastighetsägare att bättre förstå din fastighet. 

HYRESGÄSTPORTAL

Genom att bli kund hos Rexellent kommer du som Fastighetsägare en bit på den digitala resan, då Fastighetens hyresgäster får tillgång till digitala tjänster genom Mina Sidor, där de får tillgång till olika former av serviceutbud. Detta serviceutbud kan vi tillsammans med dig som Fastighetsägare styra. 

bottom of page