top of page
REXELLENT_pattern_rgb.jpg

MARKNADSFÖRVALTNING

I vår marknadsuthyrning tar vi hand om hela boende upplevelsen för fastighetens hyresgäster - från inflyttning till utflyttning. Vårt mål är att arbeta aktivt och kontinuerligt med uthyrningsbiten så att fastighetens objekt alltid är fullt uthyrda, detta gör vi genom en helt digitaliserad uthyningsprocess med annonser, intresseanmälan och kontraktsskrivning. Vi tycker också det är viktigt att matcha det lediga objektet till intressenterna med den uthyrningspolicy som vi sätter tillsammans med Fastighetsägaren. Vi hjälper även till med allt som den boende kommer behöva under sin boendetid - avisering, serviceanmäla, administrerar hyresförhandlingar och standardförbättringarna samt är Fastighetsägarens kontakt i olika typer av boendefrågor. De boende får också tillgång till Mina Sidor som för Fastighetsägarens räkning utgör en 24/7 service.  

MINA SIDOR

Hyres-förhandling

24/7 service

EFFEKTIV uthyrnings-process

TJÄNSTER I URVAL 

UTYHYRNING

Vi arbetar med en effektiv uthyrningsprocess som är helt digital för att minska vakanser i minsta möjliga mån. Samtliga annonser publiceras vid samma tidpunkt som de blev ledigt, tar vi in intresseanmälningar, gör urval och tillser hyresgäster till lediga hyresobjekt i samråd med den uthyrningspolicy som vi bestämt tillsammans med Fastighetsägaren. 

MINA SIDOR

Som boende i en fastighet som vi förvaltar får man som boende tillgång till Mina Sidor. Här kan man finna information om kommande hyresinbetalning, göra serviceanmälan och andra tjänster. De tjänster som erbjuds hyresgästen bestäms i samråd med fastighetsägaren. 

HYRES-AVISERING

Fastighetens hyror är fastighetsägarens viktigaste intäktskälla. Vi säkerställa att rätt hyra tas ut, aviseras till hyresgästen kontinuerligt och bevakar att betalning sker. Om inte betalning sker har vi rutiner för att komma vidare med ärendet.  

HYRES-FÖRHANDLING 

Vi har möjlighet att hjälpa till vid olika former av hyresförhandlingar, både den årliga generella hyresförhandlingen men också hjälpa till vid standardförbättringsförhandlingar och bruksvärdsförhandlingar. 

bottom of page